CA-Boden och GDPR

På CA-Boden hanterar vi av förklarliga skäl en del personuppgifter, men vi samlar inte in fler uppgifter än vad vi behöver för att uppfylla våra åtaganden gentemot kunder, leverantörer och myndigheter. Vi sparar heller inte några andra uppgifter än de som våra kunder, potentiella kunder, leverantörer och anställda lämnar och vi lämnar heller inte ut dessa till andra.

Om du vill veta mer om hur vi arbetar med den nya dataskyddsförordningen är du välkommen att kontakta oss. Skicka ett mail till mig om du har några frågor kring hur CA-Boden hanterar personuppgifter: Anders Nordner.