Vi har några leverantörer av byggmaterial och -element som vi gärna arbetar med. Det står dig dock helt fritt att använda produkter från andra tillverkare.

Ytter- och innerdörrar

Fönster och fönsterdörrar

Ytterdörrar

Fönster och fönsterdörrar

Golv, tak och vägg

Plåttak och takavvattning

Färg

Fönster och fönsterdörrar

Virke

Isolering

Tät- och skyddsskikt