Om CA-Boden

CA-Boden startade verksamheten år 2002 med en enkel affärsidé: att ta lärdom och följa produktionsprocessen i modern tillverkningsindustri. Produktionsutvecklingen inom den traditionella småhustillverkningen har ju i det närmaste stått stilla de senaste 50 åren.

Grundaren Christer Arnberg, med civilingenjörsexamen inom produktionsteknik, har som mål att effektivisera tillverkningen av småhus avsevärt och därmed erbjuda marknadens kanske mest konkurrenskraftiga priser.

Företaget grundat: 2002