Ett tak i tiden

Så här i hållbarhetens tidevarv kanske spåntak kan vara ett alternativ till andra gängse takbeklädnader? Vi tycker i alla fall att det blir snyggt.

Spåntak är en mycket gammal teknik för såväl taktäckning som fasadbeklädnad. Biologiska museet i Stockholm är ett exempel där takspån använts. Dessutom är en hel del kyrktak fortfarande täckta med spån.

Bilderna du ser här kommer från CA-Bodens kund Preben på Møn i Danmark som valde spån av robinia för sin tillbyggnad. Snyggt tycker vi.

Ett spåntak håller i upp till 50 år.

I Sverige finns några leverantörer av takspån, bland annat Hälsinge Takspån i Kilafors och Kyrktak Bygg & Konsult i Norrköping. I Danmark levereras spåntak bland annat av SkovTrup på Jylland.

Norska virkesleverantören Moelven, med verksamhet i hela Norden, levererar tak- och fasadspån av cederträ.

Skaga stavkyrka i Västergötland har man hittat takspån från 1100-talet.

Läs mer om spåntäckning i Riksantikvarieämbetets lilla folder.

Lämna ett svar