Större attefallshus tidigast 2020

Du som går och väntar på att det ska bli tillåtet att bygga attefallshus på 30 kvadratmeter inom kort får bereda dig på att vänta ännu längre. 

Vi har tidigare fått besked om att de nya reglerna för större attefallshus skulle träda i kraft under andra halvåret 2019. Nu har vi varit i kontakt med regeringskansliet igen. Nu meddelar de att beslutet låter vänta på sig.

”Men jag vet att Attefallshusen (tyvärr) kommer dröja ytterligare en tid. Det sista jag hörde var början av nästa år.”

Så svarade CA-Bodens källa på regeringskansliet på följande fråga: ”Återkommer till frågan om 30 kvadrats attefallshus. Om jag förstod det rätt går beslutet om slopat bygglov för altaner igenom 1 juli. Klubbas även attefallshusen då? Eller får vi vänta ytterligare en tid på det beslutet?”

Även om de större attefallshusen dröjer har regeringen definitivt inte legat på latsidan eftersom det alltså från och med den 1 juli blir tillåtet att bygga altaner utan bygglov (inom vissa gränser).

Däremot är det ju inget som hindrar att du ändå bygger ett hus på 30 kvadratmeter (eller mer). Skillnaden är att du måste söka bygglov för det. Och vår erfarenhet säger oss att skillnaden mellan att söka bygglov för ett fritidshus och att göra en bygganmälan för ett attefallshus är hårfin.

Lämna ett svar